Ajankohtaista

Ajankohtaista

Puutuoteteollisuus ;Terve kunta rakentuu puulle


09.02.2017

Terve kunta rakentuu puulle

Julkinen rakentaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, joita kunnissa linjataan. Siinä työssä kuntastrategia on keskeinen työkalu. Monissa kunnissa on tahtoa rakentaa ympäristöystävällisesti puusta ja niillä on siihen täysi oikeus. Kunta voi päättää: tämä kohde rakennetaan puusta. Tätä ei juuri tiedetä ja siksi kohteita ei ole uskallettu vaatia suunniteltaviksi ja rakennettaviksi puusta.

Haluamme vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä rohkaista kuntapäättäjiä ja virkamiehiä puumateriaalin käytön lisäämiseen julkisessa rakentamisessa ja tarjota heille työkaluja tähän.

Puun käytön lisäämisellä on positiivinen vaikutus kuntatalouteen, työpaikkoihin, kuntalaisten hyvinvointiin, ympäristöön ja kuntien vetovoimaan. Näin rakentuu terve kunta.

Miten puurakentaminen hyödyttää kuntia?

Talous – Tehdään kerralla kunnollista

Käyttämällä puuta julkisessa rakentamisessa kunta voi edistää oman alueensa yritystoimintaa. Hyödyt levittyvät laajalle joukolle kuntalaisia: metsänomistajille, puutuoteteollisuudelle, rakennusyrityksille ja koko ketjuun liittyville palveluntuottajille. Niukkenevien kuntaresurssien aikana pitkäikäiset ja terveet rakennukset ovat kaikkien etu. Kannattaa tehdä kerralla kunnolla, niin välttyy jatkuvilta, kalliilta remonteilta. Kaiken ei tarvitse olla puuta alusta loppuun, puun osuutta julkisissa hankinnoissa voi lisätä myös vähitellen.

Työ – Puutuoteteollisuus työllistää ympäri Suomen

Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa 26 000 ihmistä. Se on vahva työllistäjä monilla alueilla, etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä työpaikkojen tarve on suuri. Alan yritykset investoivat jatkuvasti ja tarvitsevat lisää työntekijöitä. Uraa uurtavia puurakennushankkeita tarvitaan, sillä ne kartuttavat alan osaamista. Vahva kotimarkkina edistää myös vientiä. Puutuoteteollisuuden viennin arvo on nyt 2,5 miljardia euroa.

Ympäristö – Vastuuta ei voi välttää

Päätöksenteossa on ajateltava myös tulevien sukupolvien etua. Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta ja huolehtii näin ympäristöstä. Etusijalla ovat luonnolliset ja uusiutuvat materiaalit. Puu on ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa rakennuskantaan sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää ilmakehässä. Rakennusten hiilijalanjälkeä täytyykin tarkastella koko niiden elinkaaren ajalta ja kiinnittää huomiota materiaalivalintoihin, ei pelkästään energiatehokkuuteen.

Hyvinvointi – Loppu homekouluille

Lapsen viettävät suuren osan ajastaan kouluissa ja päiväkodeissa. Kerrostaloissa eletään kokonainen elämä, hoivakodeissa pitkä vanhuus. Puhdas sisäilma on elintärkeää kaikissa rakennuksissa, niin lasten, vanhusten kuin työntekijöiden kannalta. Terve kunta huolehtii sekä asukkaidensa että työntekijöidensä hyvinvoinnista luomalla terveitä tiloja. Se on mahdollista käyttämällä eri materiaaleja rinnakkain. Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla.

Vetovoima – laatu vetää puoleensa

Kunta voi itse päättää mistä materiaaleista sen julkiset kohteet rakennetaan. Vastuullinen kunta, joka tekee laadukkaita valintoja, on vahvoilla, kun ihmiset valitsevat asuinkuntansa ja yritykset sijaintinsa. Samalla kuntien rajat hälvenevät ja palveluita haetaan entistä useammin oman kunnan ulkopuolelta. Kunta, jolla on sympaattinen ilme ja joka huolehtii ihmisistään, on vahva ja vetovoimainen. Moderni puuarkkitehtuuri on inspiroivaa ja puhuttelee kaiken ikäisiä. Puu on luonteva valinta suomalaiselle. Se rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön. Se ei sulje muita materiaaleja pois, vaan eri materiaaleja on viisasta käyttää rinnakkain.

#rakentuupuulle #Kuntavaalit2017

Kuntavaalivaikuttamisen pääviestit

Terve kunta rakentuu puulle -kiertueen aikataulu:

2.3. Kuopio, Kuopion Musiikkikeskus

3.3., Joensuu, Sokos Hotel Kimmel

8.3. Seinäjoki, Original Sokos Hotel Lakeus

9.3. Pori, Original Sokos Hotel Vaakuna

10.3. Turku, Orignal Sokos Hotel Hamburger Börs

16.3. Kajaani, Original Sokos Hotel Valjus

17.3. Oulu, Original Sokos Hotel Arina

22.3. Tampere, Original Sokos Hotel Ilves

23.3. Jyväskylä, Original Sokos Hotel Alexandra

24.3. Lahti, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone

30.3. Lappeenranta, Original Sokos Hotel Lappee

31.3. Helsinki, Original Sokos Hotel President

Seminaarin ohjelma:

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00 Avauspuheenvuoro: Puun vaikutus kuntien vetovoimaan ja aluetalouteen
Toimitusjohtaja Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry

10.15 Valtiovalta edistää puurakentamista: puurakentaminen on moderni ilmastoteko Ohjelmapäällikkö Petri Heino, Ympäristöministeriö

10.30 Nopeasti, laadukkaasti ja terveellisesti –puun tarjoamat mahdollisuudet julkisissa rakennushankkeissa
Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

11.00 Määräykset mahdollistaa: uudet palo- ja energiatehokkuusmääräykset
Ympäristöministeriön asiantuntija

11.30 Tilaaja päättää – Kunnan ohjauskeinot puun käytön edistämiseksi
Kuntastrategian kautta hankinnan, kaavoituksen, maankäytön ja tontinluovutuksen ohjaukseen
Mikko Alkio Avance Attorneys Ltd.

12.00 Lounas

13.00 Miten puu mukaan hankintoihin – uusi hankintalaki ja puun käyttö 
Mikko Alkio Avance Attorneys Ltd.

13.40 Rakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden arviointi – puun positiivinen vaikutus
Ympäristöministeriön asiantuntija

14.00 Kahvi

14.30 Iltapäivällä esitellään 3-4 jo toteutettua julkista puurakennuskohdetta

15.50 Seminaaripäivä päättyy

Terve kunta rakentuu puulle on Puutuoteteollisuus ry:n hanke, jossa edistetään puun käyttöä julkisessa rakentamisessa sekä nostetaan esiin puutuoteteollisuuden merkitystä Suomessa. Hankkeen osana järjestetään seminaareja, joissa keskeisenä sisältönä on uuden hankintalain sisältö ja kuinka kunta voi päättää puuhun perustuvien hankintojen suorittamisesta. Hanke on tuottanut myös hankintaoppaan. Seminaarit ja opas toteutetaan yhdessä Puuinfo Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen Metsäsäätiö.08.07.2016
Vuoden Sahayrittäjä

Kenestä Vuoden Sahayrittäjä 2016? Onko alueellasi aktiivinen piensaha-alan toimija vai löytyykö lähistöltä hiljainen kehittäjä? Kerro ehdotu...

10.10.2016
NÄYTTEILLEASETTAJAKSI

Talvisavut 2017 järjestelyt täydessä vauhdissa. Lämminhenkinen piensaha- ja höyläämötoimijiden talvinen tapahtuma tarjoaa näytteilleasettaj...

18.12.2017
TALVISAVUT 2018

TALVISAVUT 2018 Härmän Kylpylässä Ylihärmässä 9.-11.2.2018. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.1.2018 mennessä. Nyt Talvisavuilla myös eri...

01.03.2018
Puurakentamisen kansalaisaloite

Puurakentamisen kansalaisaloite. Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valti, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto

Mainosta tuotettasi näkyvästi
Ota yhteyttä: 040-8218238 tai info@sahayrittajat.fi