SUOMEN SAHAYRITTÄJÄT RY ON PIENSAHOJEN JA HÖYLÄÄMÖIDEN VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ- JA ETUJÄRJESTÖ, JOKA ON TOIMINUT ALAN KEHITTÄMISEKSI JO VUODESTA 1946


Jäsenyrityksemme palvelevat kaikissa puun sahaukseen ja jatkojalostukseen liittyvissä tehtävissä.
SAHATEOLLISUUDEN KOULUTUSTARVESELVITYS KÄYNNISTYY
TUTKI-hanke mukana selvittämässä koulutustarjontaa

Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen Sahaajakisälli -hankkeentoimesta on käynnistymässä sahateollisuuden koulutustarvekartoitus. Suomen metsäkeskus tekee yhteistyössä Sahaajakisälli -hankkeen kanssa kartoituksen koko valtakunnan alueella. Metsäkeskuksen maakunnalliset yritysasiakasneuvojat ovat yhteydessä yrityksiin ja sopivat tapaamisista. Tapaamisten aikana käydään läpi yrityksen erilaiset koulutustarpeet ja kirjataan koulutuksiin liittyvät toiveet. Asiakaskäynneillä esitellään metsäkeskuksen erilaisia palveluja sahateollisuudelle, kerätään palautetta metsäkeskuksen toiminnasta ja mietitään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

 
Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle ( Tutki -hanke) on mukana selvittämässä Suomen Sahayrittäjät Ry sahoille sekä jatkojalostajille myös tämän hetkistä koulutustarjontaa. Koulutustarvekyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, jonka perusteella saadaan selville tärkeimmät koulutustarpeet. Tutki -hankkeen toimesta koulutuksia suunnitellaan ja pilotoidaan koulutuksen kehittämisen työryhmän esityksestä. Koulutusta on luvassa mm. kuivaukseen, terätekniikkaan, höyläykseen ja sahaustekniikkaan.  


Timo Ripatti
Puheenjohtaja
Suomen Sahayrittäjät Ry 
Finnish Small Sawmills Association

Ajankohtaista

Facebook

Mainosta tuotettasi näkyvästi
Ota yhteyttä: 040-8218238 tai info@sahayrittajat.fi