Kun olette harkitsemassa tukkien sahausta sahauspalvelulla eli rahtisahauksella, jossa sahakone tuodaan sahauttajan omalle paikalle on syytä toimia seuraavasti, jotta sahaus onnistuisi hyvin.

  • Aloittakaa sahauksen suunnittelu hyvissä ajoin esim. vuotta aiemmin. Puut voidaan kaataa myöhemmin. Sahayrittäjät saattavat olla, varsinkin sesonkiaikana, varattuja jolloin pikaisen sahausajan saaminen voi olla vaikeata.
  • Ottakaa yhteyttä sopivaan sahayrittäjään ja sopikaa hänen kanssaan palvelun ostosta, sekä sahauspaikan katsomisesta. Jos ette tiedä omasta takaa sopivaa yrittäjää, niin voitte aina ottaa yhteyttä Sahayrittäjät ry:n toimistoon 040-821 8238 tai info(at)sahayrittajat.fi ja antaa toimeksiannon sahauspalvelun järjestämisestä. Palvelusta perittävä korvaus on 30€ alv 0%. Paras tapa on kuitenkin katsoa itse sopiva sahayrittäjä osoitteesta; sahayrittajat.fi>jäsenyritykset.
  • Kaatakaa puut vasta lähempänä sahaustapahtumaa ja toimittakaa tukit sahauspaikalle sahurin kanssa sopimaanne tukkipaikkaan. Tukkien alle tarpeelliset aluspuut.
  • Varatkaa sahauspinnoille keräyspaikka sahan viereen ja varastopaikka johonkin sivummalle.
  • Varatkaa sahauspurulle sopiva keräyspaikka vaikka esim. peräkärry jossa peite päällä.
  • Sopikaa tarvittavien apuvoimien (2-3 henkilöä) saannista sahatavaran vastaanottoon ja pintojen vastaanottoon.
  • Jos mahdollista, tehkää sahatavaratarpeesta luettelo, jossa näkyy mitä mittoja tehdään ja kuinka paljon.
  • Suunnitelkaa sahatun sahatavaran kuivaus etukäteen ja valmistakaa kuivauspaikka oikein. Sahayrittäjän kanssa voitte keskustella oikeasta kuivauksesta. Myös tältä nettisivulta löydätte ohjeet oikean kuivauksen toteutukselle.
  • LOPUKSI MUISTAKAA, että sahauksen aikana on huolehdittavat turvallisuudesta. Kuulosuojaimet, turvajalkineet sekä mahdollisesti hengityssuojat ovat hyvä olla käytettävissä, samoin ensiapuvälineet. Sahauksen aikana on hyvä tarkkailla myös  omaa jaksamistaan, koska väsyneenä tapaturmariski kasvaa huomattavasti. Turvaetäisyydet liikkuviin osiin on huomioitava ja lasten pääsy sahausalueelle on estettävä.

Sahaustilakaavio rahtisahauksessa

Klikkaa kuvaa ladataksesi suurempikokoisen PDF-version