VUOSIRENKAITA

YDIN

Porvoossa, helmikuun 21 päivänä vuonna 1946 perustettiin Kenttäsirkkelisahaajain Yhdistys r.y., Fältcirkelsågarnas förening, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Suomen Sahayrittäjät ry.

Kun yhdistys perustettiin v. 1946, olivat sota-ajan vaikutukset vielä hyvässä tuntumassa monenlaisine säännöstelymääräyksineen. Sirkkelisahaajat, joita siihen aikaan oli nykyistä enemmän, toimi kukin oman kykynsä mukaan. Osa valveutuneista sahaajista tiesi yhteistoiminnan tarpeellisuuden. Kun yhdistys tuli perustetuksi, oli ensimmäisenä asiana säännöstelymääräyksien seuraaminen ja niiden saaminen, mikäli mahdollista, jäsenistön edun mukaisiksi. Myös ammattitaidon puute oli tuntuva.

(Ote Sirkkelisaha –lehdestä 6/1960.)

NUORPUU JA SYDÄN

1950 –luvun alussa ja Kenttäsirkkelimiesten keskuudessa virisi ajatus yhdistää voimat ja pyrkiä kansainvälisille markkinoille. Tätä silmällä pitäen palkattiin ”pääpalkkainen toiminnanjohtaja”. Yhdistyksen nimissä aloiteltiin ”jäsentensä hankkimien ja valmistamien puutavaroiden välitystehtäviä” (§6, Pk. 14.2.–53). ”Ratapöllejä Israeliin, roundwoodkauppaa Englantiin, vajaasärmäistä sahatavaraa Ruotsiin ja Saksaan sekä täyspuhtaan kauppa Ranskaan”, kertoo 28.3.53 vuosikokouksen pöytäkirja. Kenttäpuu Oy perustettiin harjoittamaan kaupallista toimintaa, kun taas yhdistys keskittyi järjestämään koulutusta ja neuvontaa jäsenistölleen. Vielä kun vuosikymmenen puolivälissä yhdistys sai Vientimaksurahastolta 1 milj. markan (n. 34.000 €) apurahan Kenttäsahojen suunnittelukilpailun järjestämiseksi oli tällä luotu perusta myös laitekehitykselle.

MANTO JA NILA

Viestit kentältä sekä viestien huomioiminen ja toteuttaminen ovat ne vesi ja ravinteet, josta yhdistys saa voimansa. Jäsenmäärä ja sen vaihtelut on yksi tapa mitata toimintaa. Alkuvuosikymmenen innostus laantui 60-luvulle tultaessa jäsenmäärän laskiessa v 1964 jo alle sadan. Seuraavilla kahdella vuosikymmenellä yhdistys panosti voimakkaasti jäsenkoulutukseen. Kenttäsahaajan kisällintutkinnot aloitettiin jo 1970. Kenttäsahauksen opetus Kotkan Puutalousopistolla saman vuosikymmenen loppupuolella. Ammattikasvatushallituksen kanssa yhteistyössä toteutetut kurssit sekä kentälle jalkautuneet yhdistyksen omat kenttäneuvojat olivat tärkeässä roolissa koulutuksen rinnalla tekemässä toimintaa taas näkyväksi jäsenistöön päin. Jäsenmäärä nousikin huippuunsa vuonna 1992. Pitkän, 25 v uran yhdistyksen toiminnanjohtajana tehnyt Jouko Kajas toimi päivätyönään Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehenä ja kirjoitti artikkeleita Maaseudun tulevaisuuteen. Hän oli aitiopaikalla niin ministeriössä valmisteltujen asioiden suhteen kuin yhdistyksen kautta sahurikentän tapahtumiin. Viesti kulki kumpaankin suuntaan mutkattomasti. Tämä  myös oli omalta osaltaan vaikuttamassa jäsenmäärän vahvaan nousuun.

90-luvun alku toi uudistuksia. Toiminnanjohtaja vaihtui, yhdistyksen nimi muutettiin Suomen Kenttäsahojen liitto ry:stä Sahayrittäjät ry:ksi ja alkoi hankkeiden aika. Niitä oli vireillä useita heti vuosikymmenen alussa, mutta se näytti vieraannuttavan jäsenet yhdistyksen toiminnasta. Vilkkaasti alkanut hanketoiminta osoittautui kuitenkin vuosikymmenen puoliväiin tultaessa pienen yhdistyksen taloudelle vaikeaksi vaarantaen koko yhdistyksen toimintaedellytykset.

Vuosituhannen vaihteessa palattiin jälleen perusasioiden äärelle ja yhdistys alkoi viritellä yhteistyössä Työtehoseuran ja 4-5 ammattikorkeakoulun kanssa koulutushanketta EU-rahoituksen turvin. Rahoituspäätös oli myönteinen ja kolmevuotinen koko maan kattava Maaseutu-Pisa koulutusohjelma loi jäsenistölle mahdollisuudet edulliseen koulutukseen eri puolilla maata. Samaan aikaan yhdistyksen perustamaisajankohdan tienoille helmikuun alkuun  oli kehitelty Talvisavut –tapahtumaa. Ensimmäinen järjestettiin v 2006 Lammin Evolla. Suuren suosion saaneesta tapahtumasta päätettiin tehdä vuotuinen jäsenistön koulutus-, ja juhlatilaisuus sekä tilaisuus tutustua alan uusimpiin tuotteisiin. Valtakunnan päättäjätaholla oli yhdistys myös huomattu, sillä jo toisilla Talvisavuilla juhlapuheen piti kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja neljänsillä silloinen pääministeri Matti Vanhanen. Tasavallan Presidentti Tarja Halostakin yhdistyksen edustajat saivat käydä tervehtimässä.

JÄLSI

Toiminnan tukevoittaminen jäsenetuja parantamalla ja kehittämällä tiedotusta linjakkaammaksi ovat nykytoiminnan päälinjoja. Hallituksen johtavana ajatuksena on ”Tuote kuntoon ja maailmalle!” Digitalisoituminen on edistynyt valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja Suomen Sahayrittäjät ry on osaltaan pyrkinyt olemaan mukana kehityksessä.

70 vuosirengasta on jo runkoon kertynyt – ja toiminta jatkuu väkevänä.

Historiikki, 63 siv, koko A4, 15 € + postikulut
Tilaukset: info(at)sahayrittajat.fi tai yhteydenotto -lomakkeen kautta.