Puun alkuperäketjun sertifiointi

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi tarkoittaa järjestelmää, jolla puuraaka-aineen kulkua pystytään seuraamaan sertifioidusta metsästä tuotantolaitokseen ja edelleen markkinoille asti. Puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. Sertifiointiyrityksen myöntämä alkuperäketjusertifikaatti on tapa osoittaa asiakkaille, että puutavaran alkuperää on seurattu tarkasti.

Suomen Sahayrittäjät ry tarjoaa jäsenilleen kustannustehokkaan tavan puun alkuperäketjun sertifiointiin PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Sertifiointi on mahdollista liittymällä Sahayrittäjien PEFC-tuottajaryhmään. Ryhmähallinto ja itsenäiset puupohjaisia tuotteita valmistavat yritykset muodostavat tuottajaryhmän ja se vastaa puun alkuperän sertifikaattien ylläpidosta.

Sahayrittäjien PEFC- ryhmäsertifikaatti

Suomen Sahayrittäjät ry hallinnoi ryhmäsertifikaattia ja sertifioinnin käytännön asioista vastaa ryhmäpäällikkö. Ryhmäpäällikkö valvoo alkuperän piirissä olevia toimintoja ja antaa ryhmän jäsenyrityksille puun alkuperän seurannassa tarvittavaa tietoa ja ohjeita sekä hoitaa yhteydenpidon sertifikaatin myöntävään sertifiointiyritykseen. Sahayrittäjien PEFC- ryhmäsertifikaatin on myöntänyt DNV GL Business Assurance Oy Ab. Ryhmäsertifikaatin lisäksi jokainen yritys saa oman yrityskohtaisen alasertifikaatin. Ryhmäsertifikaatti löytyy tästä linkistä:

Sahayrittäjien PEFC- ryhmäsertifikaatti

PEFC certificate in English

Jos yrityksesi haluaa liittyä Suomen Sahayrittäjien PEFC- ryhmään tai haluat lisätietoa ryhmäsertifioinnista, ota yhteyttä ryhmäpäällikköön:

Martti Kuusinen
+358 40 730 6871
mjkuusinen@gmail.com