Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • valvoa jäsenistön ammatillista etua,
  • olla mukana tehostamassa alan koneiden, laitteiden ja työmenetelmien teknistä kehitystä ja turvallisuutta.
  • edistää pienen saha-, höyläämö- ja puutuoteteollisuuden, hirsirakentajien, puusepän- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä alan laitevalmistajien asiaa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
  • toimia jäsenistöä yhdistävänä elimenä ja tiedonvälittäjänä
  • osallistua alan kehittämiseen järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä –matkoja ja tutustumiskäyntejä.

Meitä on liki 300 asiansa osaavaa ammattilaista ympäri maata.

LIITY MUKAAN – YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN.

Lataa yhdistyksen säännöt tästä pdf-muodossa