LÄHIPUU® – MERKKI YMPÄRISTÖN PUOLESTA


Lähipuu on Suomen Sahayrittäjät ry:n ja TutKi-hankkeen (Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle) yhteistyön tuloksena aikaansaatu tavaramerkki, jolla yhdistyksen jäsenyritykset erottuvat markkinoilla ja nostavat toimialan yritysten tunnettuutta ja profiilia kuluttajien silmissä.

Yhteisen tavaramerkin tavoitteena on piensahojen ja höyläämöiden toimintaedellytysten parantaminen tarjoamalla yrityksille välineitä positiiviseen ympäristöviestintään ja markkinointiin. Lähipuu on arvovalinta luonnon ja paikallistalouden puolesta. ”Lähipuu ajatusta ei tarvitse väkisin synnyttää tai tuoda; se on olemassa oleva ja toteutuu käytännössä jäsenkuntamme päivittäisessä työssä ja toiminnassa”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Ripatti. Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenistölle onkin tärkeää tiedostaa, mistä Lähipuussa on kysymys ja miten sitä käytetään markkinoinnissa hyödyksi.

Lähipuu- ajatukseen kuuluu tunnistaa tietyt arvotekijät, jotka halutaan merkkiin liittää ja jotka toteutuessaan tekevät puutavaran jalostuksesta lähellä tuotettua ja käytettyä. Arvotekijät liittyvät yleisesti puun paikalliseen alkuperään ja ympäristöystävällisyyteen sekä terveellisyyteen. Muita arvotekijöitä on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu kannolta valmiiksi tuotteeksi. Pienet sahat, höyläämöt ja jatkojalostajat eivät tee tuotteita massamarkkinoille. Tuotantomalli lähtee asiakkaan tarpeista ja siihen kuuluu asiakkaan kohtaaminen ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen. Käytännössä tämä ilmenee erikoismittojen tai laatujen tuottamisena asiakas- ja käyttökohteen mukaisiin tarkoituksiin.

Pienet puutuoteyksiköt voivat vastata mitä erikoistuneimpiin tarpeisiin. Rakennuspuutavarana yleisimpiä ovat tietysti mänty ja kuusi. Mutta esimerkiksi männyn sydänpuu on biologisesti kestävää lahoa vastaan ja tietyllä sahaustekniikalla siitä saadaan erittäin muotopysyvää sekä kulutusta kestävää. ”Meillä on jäsenkunnassamme myös erikoispuiden sahureita ja jalostajia, joilla on osaamista esimerkiksi lepän, haavan tai lehtikuusen jalostuksessa. Näitä tuotteita ei saa rautakaupoista”, Timo Ripatti muistuttaa. Asiakaskohtainen palvelu on yksi tärkeimmistä arvotekijöistä Lähipuussa.

Arvoketjuajattelu on vakiintumassa yleisesti liiketoimintaa ohjaavaksi toimintatavaksi. Lähipuu-tavaramerkkiä käyttävä yritys pystyy hahmottamaan oman toimialansa ympäristökysymykset osana koko tuotteen elinkaarta. Ettei tavaramerkki olisi pelkkä ympäristöväittämä, vailla laskennallista pohjaa, on tiettyjä kriteeristöjä sovittava ennakkoon.

Sääntöjen laadinnassa tullaan hyödyntämään EU:ssa laaditun ympäristöselosteeseen liittyviä (EPD) standardin laadinta- ja laskentamalleja. Laskennan avulla Lähipuusta saadaan luotettava, kestävää kehitystä kuvaava merkki sekä alan toimijoiden että asiakkaiden silmissä. Lähipuun EPD- laskenta on paraikaa käynnissä ja sen toteuttaa erikoistutkija Tarmo Räty Luonnonvarakeskukselta (LUKE)

Jäsenistölle vuoden 2018 aikana suunnattu koulutus- ja käyttöönottovaihe varmistaa, että viestimme asiakkaille ja julkisuudessa on samanlainen. ”Haemme yhteisömerkille jäseniä koko toimintaketjusta puun kasvatuksesta jalostukseen ja myyntiin saakka. Näiltä osin on tärkeää, että yhdistyksen jäsenet lähtevät laajasti mukaan yhteiseen toimialan profiilia nostattavaan työhön. Tyytyväinen voin todellakin olla, sillä ensimmäiseen koulutukseen Ylihärmässä Talvisavut 2018-tapahtumassa on jo nyt ilmoittautunut yli 50 saha- ja höyläalan yritystä”, toteaa Suomen Sahayrittäjien pj. Timo Ripatti.

Yhdistyksen jäsenistöllä on nyt tuhannen taalan paikka erottautua myönteisesti kuluttajamarkkinoilla sekä nostaa toimialan profiilia niin asiakkaiden kuin muiden alan toimijoiden silmissä. ”Lähivuosien aikana meilläkin monta ammattitaitoista sahuria siirtyy eläkkeelle. Toimialan jatkuvuuden turvaamiseksi meidän on panostettava tulevaisuuteen ja saatava nuoria kouluttautumaan ja jatkamaan alalle. Vaikka olemmekin perinteinen toimiala, on markkinoinnissa ja tuotekehityksessä oltava päällimmäisenä ajatuksena uudistuminen ajan vaatimusten mukaisesti. Ympäristöystävällisyys ja -tietoisuus ovat kasvaneet voimakkaasti. Lähipuu on siihen genreen selkeä vastaus”, sanoo Ripatti.
 
LÄHIPUU® on vastuullisen kuluttajan arvovalinta
LÄHIPUU® on merkki ympäristön puolesta
LÄHIPUU® tuotteet ovat sertifioidusta suomalaisesta metsästä
LÄHIPUU® merkki kertoo pienestä hiilijalanjäljestä
LÄHIPUU® on 100 % suomalaista työtä