VUOSIKOKOUS 2020
Aika: Lauantai 8.2.2020 kello 9.30
Paikka: Hotelli Viru, Tallinna, kokoustilat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
a. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
b. Pöytäkirjan tarkastajien ja
c. Ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen kertomus vuoden 2019 toiminnasta ja tileistä,
    sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
a. Toimintakertomus vuodelta 2019
b. Tilit v. 2019 sekä toiminnantarkastajan lausunto
c. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6. Vahvistetaan hallituksen esitys vuoden 2020
a. Toimintasuunnitelmaksi
b. Tulo-ja menoarvioksi
c. Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2021
d. Hallitusjäsenille maksettavista korvauksista

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta
8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

9. Toiminnantarkastajan valinta

10. Muiden toimihenkilöiden, toimikuntien ja kokousedustajien valinta sekä päätetään palkkioista.

11. Muut yleiskokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen

Jaa artikkeli

Julkaistu: 27.1.2020Kategoriat: Ajankohtaista