https://youtu.be/0pdusKJTvBM
Rautalammille rakennetaan uusi päiväkoti Lähipuu®-konseptilla. Rakennushankkeessa tarvittava puutavara hankitaan kunnan omista metsistä. Hankkeen hiilijalanjälki lasketaan yhtenä pilottikohteena, maaliskuussa käynnistyneessä Ratkaisu on puussa -kehityshankkeessa.

Uusi päiväkoti rakennetaan Matti Lohen koulun yhteyteen, ja kerrosneliöitä rakennukseen tulee noin 600.

– Uusi päiväkoti on parhaimmillaan uusi vetovoimatekijä lapsiperheille ja samalla pitkäaikainen investointi alueen tulevaisuuteen, Rautalammin kunnan tekninen johtaja Antti Tuppura sanoo. Varsinaisen rakennustyön on määrä alkaa lokakuussa 2020 ja valmista on elokuussa 2021.

Suomen Sahayrittäjät ry:n pj. Timo Ripatti kertoo, että idea Lähipuu®-konseptista otettiin kunnassa mielenkiinnolla vastaan ja yksimielinen päätös uuden päiväkodin rakentamisesta kunnan omista puista syntyi nopeasti. Rakennuksen runko, ulkovuoraus sekä sisäpintojen verhoukset tehdään paikallisesta puusta soveltuvin osin. Hakkuutyössä, sahauksessa sekä jalostuksessa hyödynnetään paikallisia yrittäjiä ja lähialueen toimijoita mahdollisuuksien mukaan.

Päiväkodin pitää olla ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen ympäristö lapsille ja työntekijöille, mutta julkisella puurakennushankkeella on aina myönteiset vaikutuksensa myös alueen elinvoimaisuuteen. Tutkimusten mukaan yksi puurakentamiseen sijoitettu euro poikii 1-2 euroa muualla aluetaloudessa.

– Vähähiiliseen ja uusiutuvaan rakennusmateriaaliin sijoittamalla voidaan saada yhtä aikaa mittavia hyötyjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, energiatehokkuuteen sekä aluetalouteen. Puurakentamisen edistäminen on osa suomalaisen metsäbiotalouden kehittämistä, ja julkiset rakennushankkeet ovat tässä merkittävässä roolissa, kertoo Ratkaisu on puussa -hankkeen projektipäällikkö Arto Yletyinen .

Lähipuun tuotemerkki kertoo vastuullisesta valinnasta

Lähipuu® on Suomen sahayrittäjien oma tavaramerkki sertifioiduista ja hyvin hoidetuista metsistä saatavalle puutavaralle. Lähipuu on aina 100 % kotimaista työtä, ja tuotteella on todistetusti pieni hiilijalanjälki. Lähipuu® sai viime vuonna ensimmäisenä suomessa sahatavaran ympäristöselosteen eli EPD:n.  Lähipuu-konsepti on syntynyt käytännön tarpeesta yksityisten sahayrittäjien markkinointia ja ympäristöviestintää tukemaan. Rautalammin päiväkotihankkeen ympäristöasioissa kunta otti vielä yhden lisäaskeleen – puutavara kaadetaan jatkuvan kasvatuksen kohteista eli kyseessä on ns. avohakkaamaton puu.

Ratkaisu on puussa -kehityshankkeessa edistetään puun käyttöä ja puurakentamisen osaamista koko Pohjois-Savossa. Yksi hankkeen tavoitteista on Lähipuu® -tuotemerkin ja paikallisten rakennustuotteiden käytön edistäminen. Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima, yhdessä kehitysyhtiö Savogrow:n sekä Iisalmen kaupungin kanssa toteuttama kaksivuotinen hanke, jonka aikana toimijoita kannustetaan kohti vähähiilistä rakentamista. Hanketta rahoittaa maaseuturahasto.

Jaa artikkeli

Julkaistu: 24.4.2020Kategoriat: Ajankohtaista