Jari Pieviläinen toimii Pohjois-Karjalassa, Enossa erittäin aktiivisena sahayrittäjänä. Yrityksen perinteikkäät juuret ulottuvat aina Jarin isän Martin ja hänen naapurinsa kanssa yhteisesti hankittuun puurunkoiseen ja kiinteästi paikallaan olleeseen sirkkeliin vuonna 1972, Jarin ollessa tuolloin kaksivuotias. 80- luvun alussa sahayrittäjyys siirtyi pelkästään Pieviläisen perheen hallintaan ja vuotta vanhempi veli Jyrki tuli aktiivisesti mukaan toimintaan vuonna 1987, Jarin opetellessa vielä sahauksen ja höyläyksen saloja ammattikoulun käynnin ohessa.

Vuosikymmenen vaihteen jälkeen yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos ja Jari Pieviläinen lähti kehittämään määrätietoisesti niin sahaustoimintaa kuin maa- ja metsätalouttakin. Sahauskalustoa uusittiin ja höyläämön puolella yrittäjänvastuuta otti vuosituhannen vaihteessa velipoika Jyrki Pieviläinen. Samaan aikaan veljesten isä siirtyi yrityksestä vapaalle. Pohjois-Karjalan suunnalla työtä tuntui olevan tekijälle ja siirrettävän sahakaluston uusintaan ryhdyttiin vuonna 2004. Yrityksen kehitys ei ole keskittynyt pelkästään sahauslaitekantaan. Uusittu sahalaitosrakennus valmistui vuonna 2012 saaden sisäänsä vielä tuliterän Laimet 130 tukkipyörösahan.

Tmi Jari Pieviläinen on toiminut aktiivisesti myös Suomen Sahayrittäjät ry:n toiminnassa. Yrityksessä otettiin käyttöön muutama vuosi sitten, ensimmäisten jäsenyritysten joukossa Suomen Sahayrittäjien hallinnoima Lähipuu® -tuotemerkki, joka kertoo ja todentaa yrityksen tuotteiden todella pienen hiilijalanjäljen. Lähipuu -tuotemerkille tehtiin ensimmäisenä kotimaisena saha-alan toimijana ympäristöseloste (EPD) jo vuonna 2018 .

Yritys sahaa vuosittain yli 2000 m3 Pohjois-Karjalan saloilla kasvanutta , hyvälaatuista sahatukkia. Jari Pieviläisen palvelulupaukseen kuuluu myös sahausmahdollisuus asiakkaan luona siirrettävällä sirkkelillä, mutta valtaosa tukeista jalostetaan yrityksen omissa tiloissa.

Jaa artikkeli

Julkaistu: 19.2.2023Kategoriat: Ajankohtaista