Uudella, liimattomalla tekniikalla tehtyjen CLT-levyjen tuotanto on käynnistynyt Pohjois-Karjalassa. Ensimmäiset massiivipuisista levyistä kootut pilottirakennukset ovat valmistuneet kontiolahtelaisen Karelia Puutec Oy:n tuotantotiloissa ja myynti on lähtenyt käyntiin.

Kompaktit ja ekologiset puurakennukset ovat kasvaneet maailmalla minitalo-trendiksi, johon liimaton CLT-levy vastaa erinomaisesti. Kevyitä puulevyjä voidaan hyödyntää tehokkaasti rakennettaessa esimerkiksi saunoja, aittoja tai minimökkejä. Konseptiin liittyy olennaisesti myös vähäpäästöisyys, monimuotoinen arkkitehtuuri, muunneltavuus sekä kiertotalous.

  • Koska tuotantomme on pienteollista, se on myös ketterää ja huolellista. Samalla säästyy energiaa ja hiilijalanjälki pysyy pienenä, kertoo Karelia Puutec Oy:n yrittäjä Riku Mantsinen.

Puutecin kehittämät CLT- eli monikerroslevyt ovat massiivipuisia, liimattomia rakennuslevyjä, jotka kootaan käsityönä mekaanisilla liittimillä. Levyt ovat ristikkäisten puulamellien ansiosta lujia ja hyvin muotonsa säilyttäviä. Niistä on helppo työstää isoja, asennusvalmiita elementtejä, joiden pinta soveltuu sellaisenaan myös osaksi sisustusta.

Suomessa vastaavaa tuotantoa on vielä vähän, kun taas Euroopassa liimatonta CLT-levyä käytetään ja kehitetään huomattavasti laajemmin. Tietoisuus liimattomuuden eduista on kuitenkin kasvanut rakennusalla avaten uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pohjois-Karjalassakin on paljon puurakentamisen insinööriosaamista ja tuotekehitystä tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa.

Hyötyä sekä paikallistaloudelle että asiakkaille 

Karelia Puutec käyttää liimattomissa CLT-levytuotteissaan pelkästään paikallista sahatavaraa, joka tulee noin 50 kilometrin säteeltä. Tuotteiden arvoketjun paikallisuudesta kertoo LÄHIPUU® -tuotemerkki. Asiakas saakin kokonaisvaltaisen palvelun kannolta valmiiksi tuotteeksi.

  • Tämä on meille tärkeä arvovalinta. Kun raaka-ainetta tai sahatavaraa ei kuljeteta pitkiä matkoja, päästöt pienenevät huomattavasti. Lähialueet hyötyvät taloudellisesti ja saadaan myös lisää työpaikkoja, sanoo Riku Mantsinen.

Tulevaisuudessa yhtiön tavoitteena on parantaa levyominaisuuksia työstettävyyden, kierrätettävyyden sekä käsiteltävyyden osalta myös työmaaolosuhteissa. Tavoitteena ei ole kuitenkaan korvata markkinoilla olevia CLT-tuotteita vaan pikemminkin kehittää liimattomia vaihtoehtoja niiden rinnalle.

Jaa artikkeli

Julkaistu: 15.3.2023Kategoriat: Ajankohtaista