Hämeen Ammatti-instituutti Oy, eli HAMI toimii HAMKin yhteydessä ja järjestää ajanmukaista ammatillista koulutusta sekä tekee siihen liittyvää kehittämistoimintaa.

Saarelantie 1, EVO