Rahtisahaus
Siirrettävä; erikoissahaukset kuten paanut yms
Sahatavaran myynti

Vesilahdentie 385, SASTAMALA (STORMI)