Puutavaran myynti ja sahauspalvlut; svensk/ finsk betjäning

Lappforsvägen 245, NEDERLAPPFORS