Kehittämiskartoituksen toteutuksesta vastaa Suomen Sahayrittäjät ry:n ja Suomen metsäkeskuksen välillä tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaan valtakunnallinen, maaseuturahoitteinen omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle tavoitteleva OKAPUU -hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jouni Silvast ja ohjausryhmän puheenjohtajana Timo Ripatti. Yrityksille suoritettavat haastattelut tulevat olemaan keskeisessä osassa kartoitusta. Yritystutkimuksen suorittaminen valikoidulle kohderyhmälle toteutetaan sähköisen linkin kautta sekä osin hybridimallilla puhelin- ja/tai Teams haastatteluina, mutta haastatteluja tehdään myös yrityksissä paikan päällä. Haastattelujen tarkoituksena on selvittää yritysten kehitystarpeet ja vastata niihin mm. ulkopuolisen asiantuntijakäytön sekä rahoituksenhakemisen keinoin.

Kehittämiskartoituskyselyyn pääset TÄSTÄ.

Kehittämistarvekyselyssä selvitetään yritysten lähitulevaisuuden tarpeet – yritysten kehittämiseen mm. seuraavissa yritystenkehittämisen osa-alueilla:

– Myynnin kehitystarpeet

-Tuotannon kehitystarpeet

-Materiaalitoiminnot, hinnoittelu / ERIKOISPUU

-Organisaatio, johtaminen, taloudellinen tilanne

-Omistajavaihdoksen toteuttaminen

-Alihankintayhteistyö

-Asiakkaat

-Millaisia koulutustarpeita yrityksellä on eri aihealueilla?

Jäsenyritysten tilastointia varten tarvitaan tietoa yritystoiminnasta

  1. työllistävyydestä
  2. yritystoiminnan rakenteesta
  3. raakapuun käyttö
  4. tuotantolaitteisto
  5. Tuotteista ja tuotantomääristä ja hinnoista
  6. Verkostoista
  7. Tulevista investoinneista laitteisiin ja kehittämiseen
  8. Lähipuu – konseptin kehittämisen tarpeista.

Jaa artikkeli

Julkaistu: 26.10.2022Kategoriat: Ajankohtaista